Moje krédo:

„Ak budeme rozvíjať slabé stránky, budeme priemerní, ale ak budeme rozvíjať svoje silné stránky budeme jedineční.“

Ako som sa z pozície úradníčky v štátnej správe vypracovala na manažérsku pozíciu vo veľkej medzinárodnej firme.

 

 

 

 

 

Kariérová poradkyňa vzdelanie

Ing. Zuzana Záhradníková

Kariérová  poradkyňa  akreditovaná MŠVVaŠ  SR, Gallup Strengths koučka, lektorka HR a mäkkých zručností, TEDx spíkerka, spoluzakladateľka Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

info@careerspring.sk

 

 

Kariérová poradkyňa vzdelanie

Som kariérovou poradkyňou akreditovanou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu  SR a spoluzakladateľkou a aktívnou členkou Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (www.rozvojkariery.sk). Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry je platformou pre kariérových poradcov na Slovensku s cieľom podporovať spoluprácu a odborný rast svojich členov a šíriť povedomie o kariérovom poradenstve verejnosti. V rámci získavania kvalifikačných zručností som mala možnosť poskytovať individuálnu podporu a manažérske vedenie pre rozvoj kariéry osobám z viacerých krajín ako i kariérny mentoring svojim kolegom.

 

Mimoriadne obohacujúca bola pre mňa spolupráca s občianskym združením RealWoman , ktoré vzniklo za účelom hľadania a nastavenia rovnováhy v oblasti životného poslania, kariéry, úspechu, zdravia a vzťahov jednotlivcov. V združení som pôsobila ako Ambasádorka kariéry a podieľala sa na príprave vzdelávacích podujatí. S láskou a nadšením sa venujem charitatívnemu projektu zameranému na prípravu mladých ľudí opúšťajúcich detské domovy na svoje prvé zamestnanie. Veľmi pozitívny ohlas majú moje workshopy zamerané na tému „Návrat po materskej dovolenke“, ktoré sa tešia neutíchajúcemu záujmu žien z tejto cieľovej skupiny. Aktívne som pôsobila aj ako členka občianskeho združenia Srdce Slovenska, ktoré hľadá možnosti spájania štátneho, súkromného a tretieho sektora v oblasti rodinného a pracovného života.

 

Založenie spoločnosti Career Spring, s.r.o. bolo prirodzeným krokom k tomu, aby som mohla slobodne a nezávisle poskytovať svoju osobnú podporu ľuďom, ktorí si želajú nastaviť svoju budúcu kariéru v súlade s ich prirodzenými zručnosťami. Za týmto účelom pomáham svojim klientom objaviť ich talenty, pomocou AHA-momentov naviesť na  konkrétne možnosti uplatnenia sa a nastaviť optimálny model pre rozvoj profesného napredovania. Svoje služby som postavila na vlastnom životnom kréde, ktoré mi otvorilo možnosti dokonalej sebarealizácie. Ak máte záujem dozvedieť sa viac o mojich životných cestách a  rozhodnutiach, vstúpte prosím: