Zuzana Záhradníková

kto som, čo ponúkam a ako som sa k tomu dostala

Dali ste si niekedy otázku prečo pracujete?

Prečo ste študovali, našli si prácu a teraz si budujete kariéru v nejakej oblasti?

Čo Vám Vaša práca prináša?

Je rozdiel pracovať, „lebo musím zarábať peniaze aby som prežil“ a pracovať „lebo ma moja práca baví, plním si svoje poslanie, dosahujem ciele...“

Mnoho ľudí je vo svojej práci nešťastných, ale zotrvávajú v nej, lebo nevedia ako ... odísť, spraviť zmenu, „predať sa“, splniť si svoje sny....

SNY

Ako dieťa som snívala o tom, že „keď budem veľká, budem lekárkou“, lebo som chcela pomáhať ľuďom a zachraňovať ich životy. Dokonca som na škole študovala latinčinu. Jedného dňa som si však uvedomila, že pohľad na krv mi nerobí dobre a svoju túžbu pomáhať ľuďom budem musieť realizovať iným spôsobom.

 

Ďalším mojim snom , keďže som milovala históriu a dejiny, bolo stať sa archeologičkou. Tento sen však tiež spľasol v momente, keď som cestou na fakultu s cieľom podať si prihlášku na štúdium, stretla „skoro-spolužiaka“ s nekonečným štósom papierov, z ktorých sa vykľula prihláška. Vtedy sa prejavila moja netrpezlivosť, otočila som sa na päte a odišla. Z predstavy vypĺňania toľkých papierov mi bolo možno horšie, než z pohľadu na krv.

REALITA

Nakoniec som sa rozhodla pre štúdium na Ekonomickej univerzite, keďže ešte v detstve ma bavila matematika, chodila som na rôzne matematické súťaže, vyhrávala som olympiády, príklady na rýchlosť. Uvedomila som si, že vďaka môjmu analytickému mysleniu a záľube v číslach viem „vycucnúť“  to podstatné a dostať z veľa dát podstatu.

CESTA

Po skončení školy som sa najskôr zamestnala na Ministerstve financií SR, neskôr v IBM a nakoniec som si našla prácu v ďalšej nadnárodnej spoločnosti, ktorá si v tom čase zakladala pobočku na Slovensku.

Prišla som tam na pohovor, ktorý viedol manažér so silným írskym prízvukom. Takmer nič som mu nerozumela, len som sa usmievala, keď hovoril. Keď som sa dostala k slovu odprezentovala som sa -  kto som a čo chcem robiť, on mi zjavne rozumel... predala som svoje silné stránky a prácu som získala. To bol pre mňa mimoriadny pocit úspechu, získať prácu v takej významnej korporácii.

V tejto spoločnosti som pracovala na oddelení reportingu, neskôr sa uvoľnilo miesto manažérky, tak som neváhala, a išla sa spýtať svojho nadriadeného, či som vhodná kandidátka. Odmietol ma. Cítila som to ako osobnú prehru a porážku.

Ale po roku som zistila, že to bola najlepšia vec, aká sa mi mohla stať. Počas toho roka som pracovala na svojom postupe na seniornú pozíciu. Po roku som znova išla za tým istým šéfom, požiadala o tú pozíciu a dostala som ju.

MOTIVÁCIA

Čo tým chcem povedať je, že sa netreba báť spýtať, požiadať o to, čo chcete. V najhoršom prípade Vás odmietnu. Ale ak sa nespýtate, nikdy sa nedozviete, aké sú Vaše šance a čo môžete spraviť pre to, aby sa zvýšili. A tiež nedostanete príležitosť ukázať čo je vo Vás, čo možno Vaši kolegovia sami nevidia.

Po dvoch rokoch na tejto pozícii som si povedala, že je čas vyskúšať niečo nové, posunúť sa ďalej a odišla som na marketingové oddelenie na manažérsku pozíciu, kde som mala na starosti zahraničné tímy v  Anglicku, Írsku a Indii. Úplne som zariskovala a vystúpila z komfortnej zóny v oblasti financií. Vďaka tejto práci som zistila, že človek sa vie naučiť každú prácu, keď má motiváciu a zároveň som získala širší prehľad o marketingových kampaniach a biznise. Po istej dobe nastali v spoločnosti organizačné zmeny a bola som presunutá na individuálnu pozíciu bez tímu. V minulosti by som to brala ako svoj pád, ale teraz som to brala tak, že aj na tejto pozícii viem využiť svoje líderské schopnosti. Treba sa len ukázať, vystúpiť z davu, vyniknúť... Odlíšiť sa.  A teraz mám pocit, že niekedy sa odo mňa učia aj moji nadriadení.

AKTIVITY

V rámci spoločnosti som sa okrem svojej práce venovala dobrovoľne aj niektorým firemným projektom. Jedným z nich bol ročný projekt, v rámci ktorého sme pomáhali deťom z detských domovov, ktoré dosiahli 18 rokov uplatniť sa na trhu práce.  Mala som na starosti modul, ktorým bola príprava na pracovný pohovor – štvorhodinový interaktívny tréning a následná simulácia.  To bola jedinečná skúsenosť. Teraz prebieha tretí ročník tohto projektu a v minuloročnom  hodnotení vyšiel môj modul ako najúspešnejší. Tomuto projektu sa venujem naďalej a veľmi ma napĺňa.

INŠPIRÁCIA

Počas toho prvého ročníka mi napadlo, že budem robiť workshopy pre mamičky,  ktoré sa chcú po materskej dovolenke vrátiť do práce. Oslovila som Nadáciu Pontis, oni mi dali kontakt na viaceré materské centrá, dve som oslovila a rozbehli sme spolu s kolegyňou personalistkou poldňové workshopy pre mamičky. Celé to bolo zastrešené spoločnosťou, v ktorej pracujem a počas roka a pol sme pripravili päť workshopov, ktoré mali mimoriadny úspech.

Postupne vo mne skrsla myšlienka, že by som tieto workshopy nemusela robiť ako koníček, ale profesionálne, avšak stále som nevedela ako...

V máji 2011 sa naša spoločnosť stala partnerom prvého ročníka

RealWoman Fóra a pri organizovaní druhého ročníka sme mali participovať okrem iného aj na organizačnom zabezpečení. Prihlásila som sa ako dobrovoľníčka  a vďaka tomu som sa zoznámila s mnohými inšpirujúcimi ľuďmi, ako Katarína Zacharová, pani Kohútiková a iní.  Bola to pre mňa ďalšia skúsenosť, vďaka ktorej som si otestovala svoju pokoru, keď som sa ako manažérka nadnárodnej spoločnosti zrazu ocitla na registrácii účastníkov podujatia.  Postupne som sa stala členom RealWoman tímu a tretí ročník RealWoman Fóra som zabezpečovala ja. Tu  sa prejavil môj organizačný talent.

OBJAV

Jedna zo spíkeriek na RealWoman Fóre prezentovala svoj projekt týkajúci sa rozvoja ženského podnikateľského potenciálu, s ktorým som sa neskôr bližšie zoznámila a zapojila som sa doňho. Počas seminárov v rámci tohto projektu som si začala uvedomovať, že mojou vášňou a poslaním je pomáhať ľuďom. Identifikovala som svoje talenty a schopnosti . Zistila som, že mám organizačný talent a že viem z rozhovoru s človekom vycítiť, čo sú jeho silné stránky a talenty, čo je podstata jeho kariéry a odporučiť mu, ktorým smerom by sa mal uberať.

ROZHODNUTIE

 

Takže vďaka všetkým svojim aktivitám, prostredníctvom práce so študentami,  mamičkami a absolvovaním veľa pohovorov s uchádzačmi o prácu, som sa postupne dopracovala k rozhodnutiu, že sa chcem kariérnemu poradenstvu venovať profesionálne. Preto som sa rozhodla získať certifikát kariérneho poradcu, ktorý vydáva Ministerstvo školstva SR a založila som svoju vlastnú spoločnosť Career Spring, s.r.o. Zároveň som nadviazala spoluprácu so Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, so Srdcom Slovenska  a s RealWoman.

CIEĽ

Cieľom mojej práce pre klienta je nasmerovať ho na vysnívanú prácu a objaviť jeho potenciál a to prostredníctvom:

  • identifikovať jeho talenty, zručnosti, silné stránky a využiť ich na identifikáciu „práce snov
  • napísať kvalitný životopis a motivačný list, ktorý zaujme obsahom i formátom
  • pripraviť na pracovný pohovor
  • mentorovať v ďalších krokoch jeho osobného pracovného postupu